<div align="center"> <h1>Reedukacja - Poradnik dla Rodziców</h1> <h3>Strona dla dzieci z trudnosciami w czytaniu i pisaniu. Poradnik dla rodzicow.</h3> <p>reedukacja, dysleksja, dysgrafia, dysortografia, uczen.</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://reedukacja.strefa.pl" rel="nofollow">http://reedukacja.strefa.pl</a></p> </div>